Vuosikertomus 2022

  1. YLEISTÄ 

Embla Rescue ry (myöhemmin Embla) on 10.12.2019 perustettu, vapaaehtoisvoimin toimiva rescueyhdistys, joka auttaa kodittomia koiria Romaniassa. Embla keskittyy auttamaan sellaisia koiria, joita muut ulkomaiset yhdistykset eivät esimerkiksi arkuuden tai terveydellisten syiden vuoksi auta. Yhdistyksessä on seitsemän aktiivia. Toiminta keskittyy koirien maahantuontiin, eli nk. adoptioihin ja kotihoitoon, muita toimintamuotoja ovat kohdemaan koirien ja kissojen sterilointien rahoittaminen ja tarhoilla asuvien koirien terveyden ylläpitäminen ja kohentaminen. Toiminta rahoitetaan kokonaan lahjoitusvaroin ja varat saadaan oman varainhankinnan lahjoitusten myötä. Emblalla on Arpajaishallinnon myöntämä rahankeräyslupa, joka on myönnetty 11.6.2021. Luvan numero on (RA/2021/774). Yhdistyksen sisäinen viestintä toteutetaan Slackissa ja Messengerissä. Ulkoisessa viestinnässä käytössä ovat verkkosivut, Facebook sekä Instagram. 

  1. RESPONSIBLE RESCUE

Syyskuusta 2020 lähtien Embla Rescue ry on ollut Responsible Rescue -vastuullisen rescuetoiminnan sitoumuksen jäsen, mikä tarkoittaa sitä, että Embla on sitoutunut noudattamaan Responsible Rescuen vastuullisen tuonnin kriteereitä. Tämä tarkoittaa, että Embla noudattaa tarkasti viranomaismääräyksiä, tekee koirille laajat tautitestit lähtömaassa sekä lääkitsee koirat sekä lähtö – että tuontimaassa sisä – ja ulkoloisten suhteen. Lisäksi Embla ottaa satunnaisotoksena lähteviltä koirilta verinäytteitä, joista tutkitaan moniresistenssit bakteerit sekä rabiesvasta-aineet. Vastuullinen rescuetoiminta tarkoittaa myös adoptoivien kotien sekä kotihoitajien huolellista informoimista sekä Suomessa toistettavien loishäätöjen suhteen että tarvittaessa hakeutumista eläinlääkärin tutkittavaksi. Näistä kodeille ja kotihoitajille kerrotaan puhelimitse sekä he saavat kirjalliset ohjeet sähköpostitse. Kodit ohjataan uudelleentestauttamaan  Responsible rescue – sitoumuksen mukaisesti sekä sydänmato, että leishmaniaasi pitkän itämisajan vuoksi. Toistaiseksi Suomessa ei ole todettu tartuntoja. Yhdistys pitää tautirekisteriä, josta ilmenee kaikki Suomeen tuotavilla koirilla olevat mahdolliset taudit ja sairaudet.

  1. ADOPTIOTOIMINTA

Adoptiot ovat tärkeä osa Emblan toimintaa. Emblalla on yhteensä neljä yhteistyötarhaa, joista koiria tulee yhdistyksen adoptio- ohjelmaan ja sen myötä sekä kotihoitoon, että koteihin Suomeen. Carpen tarha on eläinsuojelija Carmen Mandescun perustama koiratarha, joka sijatsee Mitrenissä, Călărașin maakunnassa ja siellä on noin 200 koiraa. Cosoban kylässä sijaitseva Cosoban koiratarha on eläinlääkäri Adina Vladutin perustama tarha, jossa on noin noin 500 koiraa. Adinan ja hänen eläinlääkärimiehensä Dragos Vladutin yritys OneVet huolehtii myös Carpelta, Eli for Animalsilta ja Cosobasta tulevien Emblan koirien lääkinnällisistä lähtövalmisteluista. Care for Dogs Romania on eläinsuojelija Delia Botean ylläpitämä noin 600 koiran koiratarha sekä vuoden 2022 loppuun asti myös Emblan aktiivin, valokuvaaja Veera Nurin työpaikka. Care for Dogsin koirat lähtövalmistelee Brasovissa toimiva eläinlääkäri Irina Miruna. Eli for Animals on pieni, Claudia Dumitrun perustama koiratarha, jossa on noin 40 koiraa. Claudia omistaa myös yrityksen, joka kuljettaa Emblan koirat Suomeen.

Kertomuskauden aikana Emblan koiria tuli Suomeen viidellä autokuljetuksella. Koirat kuljettaa romanialainen, luotettava ja kokenut yritys Eli Pet Transport. Kuljetus suoritetaan tätä tarkoitusta varten rakennetulla ja rekisteröidyllä pakettiautolla ja koirilla on koko ajan ihminen valvomassa koirien vointia sekä huolehtimassa mahdollisista matkan aikana tarvittavista lääkityksistä. Yhteensä henkilökuntaa on autossa matkan ajan kolme, joista kaksi vuorottelevat ajon aikana ja yksi hoitaa koiria. Matka- aika kaikkineen on noin kaksi vuorokautta ja koirat luovutetaan Tuusulassa Lahelantiellä tähän tarkoitukseen rekisteröidyssä tilassa. 

Kertomuskauden aikana Emblan kautta Suomeen tuli 36 koiraa. Koirista 13 tuli adoptoituina suoraan omiin koteihinsa ja 23 tuli kotihoitoon. Suomeen tulleista koirista 12 oli Cosoban tarhalta, 8 Carpen tarhalta, 12 Care for Dogsin tarhalta ja 4 Eli for Dogsin tarhalta. 

Adoptio-ohjelmassa oli vuoden lopussa 72 koiraa, joista 55 oli Romaniassa ja 17 Suomessa kotihoidossa. Kodin toimintakaudella sai 27 koiraa. 

Koirien adoptiohaastatteluja teki kertomuskaudella kolme henkilöä (yhteyshenkilöä), Essi Marttila, Maarit Auranen ja Anniina Mauno. Haastattelut toteutetaan siten, että kotiehdokas täyttää adoptiohakemuksen ja jos hakemuksen perusteella koira saattaisi sopia kyseiseen kotiin, yhteyshenkilö sopii haastatteluajan. Haastattelut on kertomuskaudella tehty puhelimitse, kotikäyntejä tehtiin kaksi. Kotikäyntien mahdollisuutta rajaavat yhdistyksen vähäiset henkilöresurssit sekä maantieteelliset etäisyydet.

3.1. Kotihoito 

Kertomuskauden aikana Embla toi kotihoitoon 23 koiraa. Vuoden lopussa kotihoidossa oli 17 koiraa.

3.2. Adoptiot

Kertomuskauden aikana Emblan kautta adoptoitiin 13 koiraa suoraan tarhalta kotiin. Kotihoidosta käsin kodin sai 14 koiraa.

3.3. Kummitoiminta

Vuonna 2021 Embla aloitti kummikoiratoiminnan. Kummikoiriksi valikoitui koiria, joiden muutoin olisi äärimmäisen vaikea saada kodinomaista paikkaa Suomesta. Kummikoira on koira, joka asuu kummin kodissa ja on edelleen yhdistyksen omistuksessa. Kummikoirista aiheutuvia kuluja katetaan muun muassa kummimaksuilla. Kummiksi ilmoittautunut henkilö maksaa kuukausittain minimissään viisitoista euroa ja saa kerran kuukaudessa sähköpostitse kummikoirien kuulumisia. Kertomusvuoden lopussa kummikoiria oli neljä: Ross, Gamma, Emma ja Izzy. Gamma ja Izzy tulivat alunperin kotihoitoon, mutta ajan saatossa koimme, että eettisintä on, että koirat saavat jäädä kotihoitopaikkoihinsa ja yhdistys vastaa koiran kuluista. Emma tuli suoraan kummikoiraksi, sillä hän on niin arka, ettei olisi perusteltua etsiä uutta kotia. Ross, uudelleensijoituksena 2021 palautunut vanha koira jäi kotihoitajalleen kummikoiraksi. Kertomusvuoden aikana lähetettiin 12 kummikirjettä kummeille. Kirjeet lähettiin kuukauden alussa sähköpostitse, ja niissä kerrottiin kunkin koiran menneestä kuukaudesta, eläinlääkärikäynneistä, voinnista ja mahdollisista muutoksista. Kirjeisiin lisättiin myös uusia kuvia koirista. 

  1. PAIKALLISTOIMINTA 

4.1. Steriloinnit

Kertomuskaudella Emblan sponsoroimana steriloitiin yhteensä 386 eläintä, joista 263 koiria ja 123 kissoja. Embla jatkoi sterilointiyhteistyötä romanialaisen eläinlääkäri Irina Corbun kanssa. Hänen klinikkansa SUST Orphan Animal Clinic at Green Vetcare steriloi Emblan avustuksella 169 koiraa ja 123 kissaa, osan heidän klinikalla ja osan paikallisissa sterilointikampanjoissa. Lisäksi sterilointiyhteistyötä tehtiin myös Onevet klinikan kanssa, jossa steriloitiin 94 koiraa.

4.2. Ruokakuormat

Embla lähetti kolmantena kertomuskautenaan Romaniaan koiratarhoille (Carpen tarha, Cosoban tarha ja Eli for Animals sanctuary) yhteensä kuusi ruokakuormaa. Kuormissa oli yhteensä kahdeksantoista lavaa (8 lavaa Carpen tarhalle, 8 lavaa Cosoban tarhalle ja kaksi lavaa Eli for Animalsille) koiranruokaa, ravinteita ja herkkuja. Kuormat koostuivat lahjoituksista ja lahjoitusvaroin ostetusta koiranruuasta. Lahjoittajina olivat mm. yksityishenkilöt, Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry sekä Prima Pet Premium.

  1. TALOUS JA VARAINKERUU

Emblan toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroin. Kertomusvuoden aikana yhdistyksellä oli  rahankeräyslupa (RA/2021/774), yhdistyksellä oli kolme huutokauppaa (myöhemmin huutis), kannatustuotemyyntiä, verkkokauppa sekä kirppistoritoimintaa. Yhdistys osallistui vuoden aikana myös neljään tapahtumaan, joissa oli kannatustuotemyyntiä. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut vakaa läpi koko toimintakauden. 

Tuotot on ilmoitettu ennen mahdollisten kulujen vähentämistä.

5.1. Huutikset ja kirpputorit

Kertomusvuoden aikana järjestettiin huutiksia seuraavasti:

2.5. – 15.5. Keväthuutis

17.7 – 30.7. Elokuun kuljetushuutis

31.10. – 13.11. Jouluhuutis

Kertomusvuoden aikana huutikset tuottivat 7069,20 euroa.

Emblalla oli vuonna 2022 netissä tapahtuvan kirppismyynnin lisäksi hetken kaksi erillistä kirppispöytää, Vihdissä Hiiden Kirppiksellä ja Tuusulassa Femmatorilla.

Kertomusvuonna kirppistoiminta tuotti 1136,85 euroa.


5.2. Luvanvarainen varainkeruu

Yhdistykselle tuli kertomusvuoden aikana lahjoituksia yhteensä 43497,42 euroa. Tästä 6170,00 euroa oli kummitoimintaan.

5.3. Kannatustuotemyynti

Yhdistyksellä oli kertomusvuoden aikana myynnissä yksi kannatustuote, seinäkalenteri vuodelle 2023. Kalenteria myytiin myös verkkokaupan kautta.

Kannatusmyynti tuotti vuonna 2022 (verkkokaupan ulkopuolella) 180,20 euroa.

5.4. Tapahtumat

Yhdistys osallistui vuoden 2022 aikana neljään varainkeruutapahtumaan; Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen järjestämiin löytöeläinpäiviin 5.-6.3, löytöeläinpäiviin 8.-9.10. ja joulutoriin 26.11., sekä Kulkurien 10v. Tapahtumaan 15.5.

Vuonna 2022  tapahtumien tuotto oli  2136,22 euroa.

5.5. Verkkokauppa

Embla avasi 15.9.2022 oman verkkokaupan. Verkkokauppa toimi Gelato-palveluntarjoajan kautta, minkä ansiosta Emblalla ei ollut omaa varastoa tuotteista kalentereita lukuunottamatta.

Verkkokaupassa oli vuonna 2022 myyntiä 3628,67 euron edestä.

5.6. Kirjanpito

Emblan kirjanpidon hoiti Anu Karppinen.

  1. HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana kertomuskaudella toimi Maarit Auranen, hallituksen jäseninä toimivat Rosa Haahtikari, Oona Grönqvist ja Veera Palonen. Hallituksessa ei kertomuskauden aikana tapahtunut muutoksia.

  1. TIETOSUOJA JA GDPR

Kotiehdokkaan täyttäessä yhdistyksen adoptiohakemuksen hakija antaa luvan tallentaa tarvittavat tiedot yhdistyksen henkilötietorekisteriin. Samoin yhdistys toimii kotihoitajien kohdalla. Rekistereihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisteriä yhdistyksessä määriteltyjä tehtäviään suorittaakseen. Yhdistyksen tietosuojavaltuutettuna toimii Maarit Auranen. Yhdistyksen rekisteriseloste on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta.

  1. TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE KOLME

Yhdistys ei tule aktiivisesti panostamaan kasvuun, vaan pyrkii pitämään toiminnan ensisijaisesti laadullisesti hyvänä ja kehittymään vastuullisena eläinten maahantuojana. Tämä tarkoittaa myös Responsible Rescue- kriteereiden huolellista noudattamista sekä siten sertifioinnin jatkumista. Lisäksi yhdistys haluaa jatkossakin korostaa sterilointien ja paikallistoiminnan tärkeyttä ja resursseja ohjataan sterilointien varainkeruuseen jatkuvasti.

Tulevalla toimintakaudella adoptioita tullaan jatkamaan. Painotus on edelleen kotihoidon kautta kotiutuvissa koirissa, jotta arkoihin koiriin päästään tutustumaan paremmin ennen lopullisen kodin valintaa. Kotihoidossa olevien koirien fyysisen terveyden tutkimiseen panostetaan enemmän ja varoja ohjataan esimerkiksi suu- ja hammasterveyden tutkimiseen ja hoitamiseen. Yhdistys konsultoi Koiruuksien Klubia varmistaakseen kotihoitokoirien mahdollisimman hyvän psyykkisen voinnin. 

Varainkeruu sekä tapahtumat tulevat painottumaan verkkoon. Yhdistys on pohtinut jäsenhankintaa ja se laitetaan toimeen, kun yhdistys voi olla varma, että sen resurssit ovat riittävät jäsenistä huolehtimiseen ja jäsenetujen hankintaan. 

Yhdistys on neljännellä kertomuskaudellaan saavuttanut varsin tukevan jalansijan luotettavana toimijana rescuetoimijoiden sekä adoptoijien että adoptiota harkitsevien keskuudessa ja tätä kehitetään myös tulevalla kaudella. Yhdistys tulee näkymään omilla verkkosivuillaan, joita päivitetään ahkerasti sekä somen puolella Facebookissa että Instagramissa. Näkyvyyslinjaus, jossa korostetaan rehellisyyttä, avoimuutta, yksinkertaista tyylikkyyttä sekä selkeää informaatiota, jatkuu. Edellämainitut verkkosivut sekä sosiaalisen median sivut toimivat yhdistyksen tiedotuskanavina. 
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan asenteisiin rescue-eläimiä kohtaan lisäämällä positiivista suhtautumista omalla avoimella ja vastuullisella  toiminnallaan.

Vuoden 2023 alusta voimaan astunut koiran rekisteröintivelvollisuus ei vuosikertomuksen kirjoittamisen aikaan ollut vielä toiminnassa aloituksen viivästymisen vuoksi. Yhdistys tulee kuitenkin rekisteröimään kaikki maahantuomansa koirat koirarekisteriin viranomaisohjeistuksen mukaisesti.

Vastikkeelliset tulot
Kirpputorit 1 136,85 €
Huutokaupat 7 069,20 €
Kannatustuotteet 180,20 €
Verkkokaupan myynti3 628,67 €
Tapahtumatuotot2 136,22 €
Adoptiokorvaukset 13 410 €
Lahjoitukset
Yleisviite 21 208,49 €
Ell. viite 7 157,61 €
Steriloinnit 7 941,20 €
Carpe110 €
Kummitoiminta6 170 €
Puhelinlahjoitukset910,12 €
Yhteensä 71 058,56 €
Menot
Eläinlääkärikulut29 666,76 €
Logistiikka10 117,20 €
Steriloinnit12 529,99 €
Ruokakuormat8 326,76 €
Avustukset tarhoille (mm. tarvikkeita ja työkaluja)850,73 €
Tarhoille tilattu koiranruoka2 176,56 €
Pankkikulut464,56 €
Postikulut1 464,30 €
Kannatustuotteiden hankintakulut1 213,96 €
Verkkokaupan kulut1 249,33 €
Kirpputorien kulut196,80 €
Muut kulut
(mm. viralliset yhdistys- ja rahainkeruukulut)
1 511,95 €
Yhteensä69 768,91 €