Vuosikertomus 2021

  1. YLEISTÄ 

Embla Rescue ry (myöhemmin Embla) on 10.12.2019 perustettu, vapaaehtoisvoimin toimiva rescueyhdistys, joka auttaa kodittomia koiria Romaniassa. Embla keskittyy auttamaan sellaisia koiria, joita muut ulkomaiset yhdistykset eivät esimerkiksi arkuuden tai terveydellisten syiden vuoksi auta. Yhdistyksessä on 12 aktiivia. Toiminta keskittyy koirien maahantuontiin, eli nk. adoptioihin ja kotihoitoon, muita toimintamuotoja ovat kohdemaan koirien ja kissojen sterilointien rahoittaminen ja tarhoilla asuvien koirien terveyden ylläpitäminen ja kohentaminen. Toiminta rahoitetaan kokonaan lahjoitusvaroin ja varat saadaan oman varainhankinnan lahjoitusten myötä. Emblalla on Arpajaishallinnon myöntämä rahankeräyslupa, joka on myönnetty 11.6.2021. Luvan numero on (RA/2021/774). Yhdistyksen sisäinen viestintä toteutetaan Slackissa ja Messengerissä. Ulkoisessa viestinnässä käytössä ovat verkkosivut, Facebook sekä Instagram.  

  1. RESPONSIBLE RESCUE

Syyskuusta 2020 lähtien Embla Rescue ry on ollut Responsible Rescue -vastuullisen rescuetoiminnan sitoumuksen jäsen, mikä tarkoittaa sitä, että Embla on sitoutunut noudattamaan Responsible Rescuen vastuullisen tuonnin kriteereitä. Tämä tarkoittaa, että Embla noudattaa tarkasti viranomaismääräyksiä, tekee koirille laajat tautitestit lähtömaassa sekä lääkitsee koirat sekä lähtö – että tuontimaassa sisä – ja ulkoloisten suhteen. Lisäksi Embla ottaa satunnaisotoksena lähteviltä koirilta verinäytteitä, joista tutkitaan moniresistenssit bakteerit sekä rabiesvasta-aineet. Vastuullinen rescuetoiminta tarkoittaa myös adoptoivien kotien sekä kotihoitajien huolellista informoimista sekä Suomessa toistettavien loishäätöjen suhteen että tarvittaessa hakeutumista eläinlääkärin tutkittavaksi. Näistä kodeille ja kotihoitajille kerrotaan puhelimitse sekä he saavat kirjalliset ohjeet sähköpostitse. Kodit ohjataan uudelleentestauttamaan  Responsible rescue – sitoumuksen mukaisesti sekä sydänmato, että leishmaniaasi pitkän itämisajan vuoksi. Toistaiseksi Suomessa ei ole todettu tartuntoja.

  1. ADOPTIOTOIMINTA

Adoptiot ovat tärkeä osa Emblan toimintaa. Emblalla on yhteensä neljä yhteistyötarhaa, joista koiria tulee yhdistyksen adoptio  – ohjelmaan ja sen myötä sekä kotihoitoon, että koteihin Suomeen. Carpen tarha on eläinsuojelija Carmen Mandescun perustama koiratarha, joka sijatsee Mitrenissä, Călărașin maakunnassa ja siellä on noin 190 koiraa. Cosoban kylässä sijaitseva Cosoban koiratarha on eläinlääkäri Adina Vladutin perustama tarha, jossa on noin noin 450  koiraa. Adinan ja hänen eläinlääkärimiehensä Dragos Vladutin yritys OneVet huolehtivat myös Emblan koirien lääkinnällisistä lähtövalmisteluista. Care for Dogs Romania on eläinsuojelija Delia  Botean ylläpitämä noin 300 koiran koiratarha sekä Emblan aktiivin, valokuvaaja Veera Nurin työpaikka. Kertomusvuoden aikana, syyskuussa 2021, Embla aloitti yhteistyön pienen Eli for Pets – nimisen tarhan kanssa. Eli for Pets on pieni, Claudia Dumitrun perustama koiratarha, jossa on noin 40 koiraa. Claudia omistaa myös yrityksen, joka kuljettaa Emblan koirat Suomeen.

Kertomuskauden aikana Emblan koiria tuli Suomeen viidellä autokuljetuksella. Koirat kuljettaa romanialainen, luotettava ja kokenut yritys Elipet. Kuljetus suoritetaan tätä tarkoitusta varten rakennetulla ja rekisteröidyllä pakettiautolla ja koirilla on koko ajan ihminen valvomassa koirien vointia sekä huolehtimassa mahdollisista matkan aikana tarvittavista lääkityksistä. Matka- aika kaikkineen on noin kaksi vuorokautta ja koirat luovutetaan Tuusulassa Lahelantiellä tähän tarkoitukseen rekisteröidyssä tilassa. Lisäksi yksi Emblan koira matkusti kertomusvuoden aikana Suomeen Rescueyhdistys Kulkurit ry:n järjestämällä autokuljetuksella.

Kertomuskauden aikana Emblan kautta Suomeen tuli 47 koiraa. Koirista 19 tuli adoptoituina suoraan omiin koteihinsa ja 26 tuli kotihoitoon. Lisäksi 2 koiraa tuli Emblan kummikoiriksi Suomeen. Suomeen tulleista koirista 16 oli Cosoban tarhalta, 12 Carpen tarhalta, 17 Care for Dogsin tarhalta ja kaksi Eli for Dogsin tarhalta. 

Adoptio-ohjelmassa oli vuoden lopussa 50 koiraa, joista 37 oli Romaniassa ja 13 Suomessa kotihoidossa. Kodin toimintakaudella sai 39 koiraa. 

Koirien adoptiohaastatteluja teki kertomuskaudella neljä henkilöä (varaajaa), Maarit Auranen, Essi Marttila, Nora Anttila ja Sabina Nordenswan.

3.1. Kotihoito 

Kertomuskauden aikana Embla toi kotihoitoon 26 koiraa. Vuoden lopussa kotihoidossa oli 12 koiraa.

3.2. Adoptiot

Kertomuskauden aikana Emblan kautta adoptoitiin 19 koiraa suoraan tarhalta kotiin. Kotihoidosta käsin kodin sai 21 koiraa.

3.3. Kummitoiminta

Vuonna 2021 Embla aloitti kummikoiratoiminnan. Kummikoiriksi valikoitui koiria, joiden muutoin olisi äärimmäisen vaikea saada kodinomaista paikkaa Suomesta. Kummikoira on koira, joka asuu kummin kodissa ja on edelleen yhdistyksen omistuksessa.  Kummikoirista aiheutuvia kuluja katetaan muun muassa kummimaksuilla. Kummiksi ilmoittautunut henkilö maksaa kuukausittain viisitoista euroa ja saa kerran kuukaudessa sähköpostitse kummikoirien kuulumisia. Kertomusvuoden lopussa kummikoiria oli kolme. Kaksi koirista tuli Romaniasta  ja yksi Suomessa jo aiemmin kodissa ollut, uudelleensijoituksena palautunut vanha koira jäi kotihoitajalleen kummikoiraksi.

  1. PAIKALLISTOIMINTA 

4.1. Steriloinnit

Kertomuskaudella Embla jatkoi tärkeää sterilointiyhteistyötä romanialaisen eläinlääkäri Irina Corbun kanssa. Hänen klinikkansa SUST Orphan Animal Clinic at Green Vetcare steriloi Emblan avustuksella 120 koiraa. Näistä 90 oli narttuja ja 30 uroksia.

4.2. Terveyden edistäminen

Yhdistys auttoi kertomuskauden aikana useita koiria Romaniassa. Yleisin avuntarve koski erilaisia tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, jotka olivat synnynnäisiä tai traumaperäisiä. Näiden koirien hoito oli aina kirurginen ja hoitotulokset hyviä. Osa koirista tuli Suomeen, osa odottaa vielä pääsyä omaan kotiin. Lisäksi Suomeen tuotaviksi aiottuja koiria testattiin positiiviseksi amerikkalaisen sydänmadon (dirofilaria immitis) suhteen. Näitä koiria hoidettiin Romaniassa melarsomiinia sisältävällä valmisteella (Immiticide®️) sekä tarvittaessa afoksolaneeri- ja milbemysiinioksiimi- valmisteella (Nexgard Spectra®️). Paikallista tautitilannetta seurataan ja siitä saadaan tietoa lähteville koirille tehtyjen testien myötä, mikä on linjassa Responsible Rescue- kriteerien kanssa. Yhdistys aloitti myös Dirofilaria Repensin testaamisen kaikilta maahantuoduilta koirilta Responsible Rescue- kriteerien ja suositusten mukaisesti.

4.3. Ruokakuormat

Embla lähetti toisena kertomuskautenaan Romaniaan Carpen tarhalle yhden ruokakuorman. Kuormassa oli kaksi lavaa koiranruokaa, ravinteita ja herkkuja. Kuormat koostuivat lahjoituksista. Ruoat lahjoitti  Helsingin Eläinsuojeluyhdistys.

  1. TALOUS JA VARAINKERUU

Emblan toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroin. Kertomusvuoden aikana yhdistykselle myönnettiin rahankeräyslupa (RA/2021/774), yhdistyksellä oli neljä huutokauppaa (myöhemmin huutis), kannatustuotemyyntiä sekä nettikirpputoritoimintaa. Yhdistys osallistui myös ensimmäisen kerran paikalla järjestettävään varainkeruutapahtumaan, Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen järjestämään joulutoriin 27.-28.11.

5.1. Huutikset ja kirpputorit

Kertomusvuoden aikana järjestettiin huutiksia seuraavasti:

25.2.-12.3. Ladyn Suomeen saamiseksi
4.- 17.4. Keväthuutis
30.4.- 13.5. Florican Suomeen saamiseksi
5.- 10.11. Florican hammashoitokulujen kattamiseksi

Kertomusvuoden aikana huutikset tuottivat 3123,10 euroa.

Kirpputorimyynti tapahtui koronan vuoksi netissä. Vuoden aikana kirpputoritoiminta tuotti 490,10 euroa.


5.2. Luvanvarainen varainkeruu

Yhdistykselle tuli kertomusvuoden aikana lahjoituksia yhteensä 16180,69 euroa. Lisäksi kummitoimintaan lahjoitettiin 1005 euroa.

5.3. Kannatustuotemyynti

Yhdistyksellä oli kertomusvuoden aikana myynnissä kannatustuotteina seinäkalenteri vuodelle 2022, sekä pieni erä joulukransseja. Kannatustuotteiden yhteistuotto oli vuonna 2021 3742 euroa.

5.4. Tapahtumat

Kertomusvuonna koronatilanne helpotti vihdoin hieman, joten yhdistys pääsi osallistumaan ensimmäiseen tapahtumaansa. Tapahtuma oli Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen järjestämät Joulumyyjäiset. Tapahtumassa oli myynnissä mm. lahjoituksina saatuja leivonnaisia ja käsitöitä. Tapahtuman tuotto oli 348,00 euroa.

5.4. Kirjanpito

Emblan kirjanpidon hoiti Anu Karppinen.

  1. HALLITUS

Hallituksen puheenjohtajana kertomuskaudella toimi Maarit Auranen, hallituksen jäseninä toimivat Rosa Haahtikari, Nora Anttila, Essi Marttila ja Veera Palonen. Hallituksessa ei kertomuskauden aikana tapahtunut muutoksia.

  1. TIETOSUOJA JA GDPR

Kotiehdokkaan täyttäessä yhdistyksen adoptiohakemuksen hakija antaa luvan tallentaa tarvittavat tiedot yhdistyksen henkilötietorekisteriin. Samoin yhdistys toimii kotihoitajien kohdalla. Rekistereihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisteriä yhdistyksessä määriteltyjä tehtäviään suorittaakseen. Yhdistyksen tietosuojavaltuutettuna toimii Maarit Auranen. Yhdistyksen rekisteriseloste on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta.

  1. TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE KOLME

Yhdistys ei tule aktiivisesti panostamaan kasvuun, vaan pyrkii pitämään toiminnan ensisijaisesti laadullisesti hyvänä sekä kehittymään vastuullisena eläinten maahantuojana ja luotettavana paikallistoimijana sterilointiyhteistyön myötä. Yhdistys jatkaa myös Responsible rescue- kriteereiden huolellista noudattamista sekä siten sertifioinnin jatkumista.

Tulevalla kertomuskaudella adoptioita tullaan jatkamaan yhtä vastuullisesti kuin aiemmin. Varainkeruussa tullaan keräämään varoja erityisesti sterilointeihin. Painotus on edelleen kotihoidon kautta kotiutuvissa koirissa, jotta arkoihin koiriin päästään tutustumaan paremmin ennen lopullisen kodin valintaa.

Yhdistykselle haettiin pysyvä rahankeräyslupa, jotta lahjoituksia voidaan pyytää ympäri vuoden. Kun rahankeräys luvan myötä on ollut nyt koko vuoden mahdollista, adoptio- ohjelman koiria on voitu auttaa sekä lähtömaassa, että Suomessa. Lisäksi sterilointeihin on voitu panostaa oleellisesti enemmän.

Ottaen huomioon vallitsevan tilanteen eli koronarajoitukset, tulevat varainkeruu sekä tapahtumat painottumaan verkkoon. Yhdistys on pohtinut jäsenhankintaa sekä verkkokauppaa ja kummatkin aktivoidaan, kun yhdistys voi olla varma, että sen resurssit ovat riittävät huolehtimaan verkkokaupan asiakkaistaan ja jäsenistään.

Yhdistys on toisella kertomuskaudellaan saavuttanut varsin tukevan jalansijan luotettavana toimijana rescuetoimijoiden sekä adoptoijien, että adoptiota harkitsevien keskuudessa ja tätä kehitetään myös tulevalla kaudella. Yhdistys tulee näkymään omilla verkkosivuillaan, joita päivitetään ahkerasti sekä somessa Facebookissa ja Instagramissa. Näkyvyyslinjaus, jossa korostetaan rehellisyyttä, avoimuutta, yksinkertaista tyylikkyyttä sekä selkeää informaatiota, jatkuu. Edellämainitut verkkosivut sekä sosiaalisen median sivut toimivat yhdistyksen tiedotuskanavina. 

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan asenteisiin rescue-eläimiä kohtaan lisäämällä positiivista suhtautumista omalla avoimella ja vastuullisella  toiminnallaan.

Vastikkeelliset tulot
Kirpputorit 490,10 €
Huutokaupat 3 123,10 €
Kannatustuotteet 3 742 €
Adoptiokorvaukset 18 905 €
Lahjoitukset
Yleisviite 7 946,53 €
Ell. viite 3 580 €
Steriloinnit 3 055 €
Carpe1 599,16 €
Kummitoiminta1 005 €
Yhteensä 24 888,89 €
Menot
Eläinlääkärikulut19 802,76 €
Logistiikka9 122,10 €
Steriloinnit1 750 €
Ruokakuormat369,52 €
Avustukset tarhoille (mm. tarvikkeita ja työkaluja)614,34 €
Pankkikulut347,59 €
Postikulut1 201,50 €
Kannatustuotteiden hankintakulut1 137,08 €
Muut kulut
(mm. viralliset yhdistys- ja rahainkeruukulut)
589,88 €
Yhteensä34 934,77 €