Vuosikertomus 2019-2020

  1. YLEISTÄ 

Embla Rescue ry (myöhemmin Embla) on 10.12.2019 perustettu, vapaaehtoisvoimin toimiva rescueyhdistys, joka auttaa kodittomia koiria Romaniassa. Embla keskittyy auttamaan sellaisia koiria, joita muut ulkomaiset yhdistykset eivät esimerkiksi arkuuden tai terveydellisten syiden vuoksi auta. Yhdistyksessä on 12 aktiivia. Toiminta keskittyy koirien maahantuontiin, eli nk. adoptioihin ja kotihoitoon, muita toimintamuotoja ovat kohdemaan koirien ja kissojen sterilointien rahoittaminen ja tarhoilla asuvien koirien terveyden ylläpitäminen ja kohentaminen. Toiminta rahoitetaan kokonaan lahjoitusvaroin ja varat saadaan oman varainhankinnan lahjoitusten myötä. Uutena yhdistyksenä Embla ei ole saanut kertomuskauden aikana pysyvää rahankeräyslupaa, mutta käytössä on on ollut kaksi pienkeräyslupaa, joiden tuottoa ja kohdentamista avataan myöhemmin. Yhdistyksen sisäinen viestintä toteutetaan Slackissa. Ulkoisessa viestinnässä käytössä ovat verkkosivut, Facebook sekä Instagram.  

  1. RESPONSIBLE RESCUE

Syyskuusta 2020 lähtien Embla Rescue ry on ollut Responsible Rescue -vastuullisen rescuetoiminnan sitoumuksen jäsen, mikä tarkoittaa sitä, että Embla on sitoutunut noudattamaan Responsible Rescuen vastuullisen tuonnin kriteereitä. Tämä tarkoittaa, että Embla noudattaa tarkasti viranomaismääräyksiä, tekee koirille laajat tautitestit lähtömaassa sekä lääkitsee koirat sekä lähtö – että tuontimaassa sisä – ja ulkoloisten suhteen. Lisäksi Embla ottaa satunnaisotoksena lähteviltä koirilta verinäytteitä, joista tutkitaan moniresistenssit bakteerit sekä rabiesvasta-aineet. Vastuullinen rescuetoiminta tarkoittaa myös adoptoivien kotien sekä kotihoitajien huolellista informoimista sekä Suomessa toistettavien loishäätöjen suhteen sekä tarvittaessa hakeutumista eläinlääkärin tutkittavaksi. Näistä kodeille ja kotihoitajille kerrotaan puhelimitse sekä he saavat kirjalliset ohjeet sähköpostitse. 

  1. ADOPTIOTOIMINTA

Adoptiot ovat tärkeä osa Emblan toimintaa. Vuoden 2020 alussa Emblan ainoa yhteistyötarha Romaniassa oli Carpen tarha, jossa yhdistyksen perustajajäsenen Veera Nuri tällöin asui ja työskenteli. Syyskuussa Emblan toiseksi yhteistyötarhaksi valikoitui Romanian Cosoban kylässä sijaitseva tarha (myöhemmin Cosoba), jota ylläpitää koirien lähtövalmisteluista huolehtivan klinikan omistaja, eläinlääkäri Adina Vladut. Lokakuussa yhteistyötarhoihin tuli vielä yksi lisäys, kun Veeran uudelta työpaikalta Care for Dogsin – tarhalta aloitettiin koirien ottaminen adoptio-ohjelmaan.

Kertomuskauden aikana Emblan koiria tuli Suomeen kolmella autokuljetuksella. Embla päätyi autokuljetuksiin koronan estäessä lennot. Maakuljetuksen osoittauduttua koirille stressittömämmäksi matkustustavaksi, yhdistys on päättänyt tuoda koiria maakuljetuksin myös jatkossa koronatilanteesta riippumatta. Koirat kuljettaa romanialainen, luotettava ja kokenut yritys Elipet.

Kertomuskauden aikana Emblan kautta Suomeen tuli 20 koiraa. Koirista viisi tuli adoptoituina suoraan omiin koteihinsa ja 15 tuli kotihoitoon. Suomeen tulleista koirista neljä oli Cosoban tarhalta ja 16 Carpen tarhalta.

Adoptio-ohjelmassa oli vuoden lopussa 34 koiraa, joista 30 oli Romaniassa ja neljä Suomessa kotihoidossa. Kodin toimintakaudella sai 11 koiraa. 

Koirien adoptiohaastatteluja teki kertomuskaudella kaksi henkilöä (varaajaa), Maarit Auranen ja Nora Anttila. 

3.1. Kotihoito 

Kertomuskauden aikana Embla toi kotihoitoon 15 koiraa. Vuoden lopussa kotihoidossa oli seitsemän koiraa.

3.2. Adoptiot

Kertomuskauden aikana Emblan kautta adoptoitiin viisi koiraa suoraan tarhalta kotiin. Kotihoidosta käsin kodin sai kuusi koiraa. 

  1. PAIKALLISTOIMINTA 

4.1. Steriloinnit

Kertomuskaudella Embla aloitti sterilointiyhteistyön romanialaisen eläinlääkäri Irina Corbun kanssa. Hänen klinikkansa SUST Orphan Animal Clinic at Green Vetcare steriloi Emblan avustuksella 30 koiraa. Näistä 29 oli narttuja ja yksi uros. 

4.2. Terveyden edistäminen

Yhdistys auttoi kertomuskauden aikana useita koiria Romaniassa. Yleisin avuntarve koski erilaisia tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, jotka olivat synnynnäisiä tai traumaperäisiä. Näiden koirien hoito oli aina kirurginen ja hoitotulokset hyviä. Osa koirista tuli Suomeen, osa odottaa vielä pääsyä omaan kotiin. Lisäksi Suomeen tuotaviksi aiottuja koiria testattiin positiiviseksi amerikkalaisen sydänmadon (dirofilaria immitis) suhteen. Näitä koiria hoidettiin Romaniassa melarsomiinia sisältävällä valmisteella (Immiticide®️) sekä tarvittaessa afoksolaneeri- ja milbemysiinioksiimi- valmisteella (Nexgard Spectra®️). Myös näistä koirista on tullut osa jo Suomeen ja osa odottaa vielä Romaniassa. Paikallista tautitilannetta seurataan ja siitä saadaan tietoa lähteville koirille tehtyjen testien myötä, mikä on linjassa Responsible Rescue- kriteerien kanssa.

4.3. Ruokakuormat

Embla lähetti ensimmäisenä kertomuskautenaan Romaniaan Carpen tarhalle yhteensä neljä ruokakuormaa. Kuormissa oli yhteensä seitsemän lavaa koiranruokaa, ravinteita ja herkkuja. Kuormat koostuivat lahjoituksista. Lahjoittajina olivat mm. yksityishenkilöt sekä Viipurin Koirat ja Helsingin Eläinsuojeluyhdistys.

  1. TALOUS JA VARAINKERUU

Emblan toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroin. Kertomusvuoden aikana yhdistyksellä oli kaksi pienkeräystä, yhdeksän huutokauppaa (myöhemmin huutis) sekä jatkuvaa kannatustuotemyyntiä ja pienimuotoista kirpputoritoimintaa.

5.1. Huutikset ja kirpputorit

Huutiksia oli kertomusvuoden aikana yhteensä yhdeksän. Myös pienimuotoista kirpputoritoimintaa pyöritettiin koronasta johtuen lähinnä Facebookin myyntiryhmissä. 

5.2. Luvanvarainen varainkeruu

Pienkeräyslupia oli kaksi. Ensimmäinen keräys (keräyslupanumero RA/2020/256) ajalla 16.3.-15.6.2020 tuotti 2885,19 euroa. Toinen keräys (keräyslupanumero RA/2020/978) toteutettiin ajalla 14.8.- 13.11.2020 ja sen tuotto oli 7493,09 euroa.

5.3. Kannatustuotemyynti

Yhdistyksellä oli kertomusvuoden aikana myynnissä kaksi kannatustuotetta, joista toinen oli avaimenperä ja toinen seinäkalenteri vuodelle 2021.

5.4. Kirjanpito

Emblan kirjanpidon hoiti Sini Tuomisto (Somesensei / Tmi Sini-Tuulia Tuomisto).

  1. HALLITUS

Yhdistys perustettiin 10.12.2019 ja tällöin yhdistykselle valittiin ensimmäinen hallitus. Hallituksen puheenjohtajana kertomuskaudella toimi Maarit Auranen, hallituksen jäseninä toimivat Rosa Haahtikari, Nora Anttila ja Veera Palonen. Hallituksessa ei kertomuskauden aikana tapahtunut muutoksia. 

  1. TIETOSUOJA JA GDPR

Kotiehdokkaan täyttäessä yhdistyksen adoptiohakemuksen hakija antaa luvan tallentaa tarvittavat tiedot yhdistyksen henkilötietorekisteriin. Samoin yhdistys toimii kotihoitajien kohdalla. Rekistereihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisteriä tehtäviään suorittaakseen. Yhdistyksen tietosuojavaltuutettuna toimii Maarit Auranen. Yhdistyksen rekisteriseloste on luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. 

  1. TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE KAKSI

Yhdistys ei tule aktiivisesti panostamaan kasvuun, vaan pyrkii pitämään toiminnan ensisijaisesti laadullisesti hyvänä ja kehittymään vastuullisena eläinten maahantuojana. Tämä tarkoittaa myös Responsible rescue- kriteereiden huolellista noudattamista sekä siten sertifioinnin jatkumista.

Tulevalla kertomuskaudella adoptioita tullaan jatkamaan. Painotus on edelleen kotihoidon kautta kotiutuvissa koirissa, jotta arkoihin koiriin päästään tutustumaan paremmin ennen lopullisen kodin valintaa.

Yhdistykselle haetaan pysyvää rahankeräyslupaa, jotta lahjoituksia voidaan pyytää ympäri vuoden. Rahankeräyksen mahdollistuessa tavoitteena on panostaa vielä enemmän paikallisesti paitsi yksilötasolla, myös steriloida enemmän koiria, jotta kodittomien koirien populaatioon voitaisiin vaikuttaa pysyvästi. 

Ottaen huomioon vallitsevan tilanteen eli koronarajoitukset, tulevat varainkeruu sekä tapahtumat painottumaan verkkoon. Yhdistys on pohtinut jäsenhankintaa ja se laitetaan toimeen, kun yhdistys voi olla varma, että sen resurssit ovat riittävät jäsenistä huolehtimiseen ja jäsenetujen hankintaan. 

Yhdistys on ensimmäisellä kertomuskaudellaan saavuttanut varsin tukevan jalansijan luotettavana toimijana rescuetoimijoiden sekä adoptoijien että adoptiota harkitsevien keskuudessa ja tätä kehitetään myös tulevalla kaudella. Yhdistys tulee näkymään omilla verkkosivuillaan, joita päivitetään ahkerasti sekä somen puolella Facebookissa että Instagramissa. Näkyvyyslinjaus, jossa korostetaan rehellisyyttä, avoimuutta, yksinkertaista tyylikkyyttä sekä selkeää informaatiota, jatkuu. Edellämainitut verkkosivut sekä sosiaalisen median sivut toimivat yhdistyksen tiedotuskanavina. 

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan asenteisiin rescue-eläimiä kohtaan lisäämällä positiivista suhtautumista omalla avoimella ja vastuullisella  toiminnallaan.

Vastikkeelliset tulot
Kirpputorit 424,90 €
Huutokaupat 5344,69 €
Kannatustuotteet 2498,84 €
Adoptiokorvaukset 5200 €
Lahjoitukset
Yleisviite 5420,69 €
Ell. viite 6300,73 €
Steriloinnit 619,05 €
Yhteensä 25808,90 €
Menot
Eläinlääkärikulut10499,69 €
Logistiikka4412,86 €
Steriloinnit750 €
Ruokakuormat2319,41 €
Pankkikulut218,55 €
Postikulut872,30 €
Kannatustuotteiden hankintakulut431,52 €
Muut kulut
(mm. viralliset yhdistys- ja rahainkeruukulut)
435,90 €
Yhteensä19940,23 €