MAIA narttu | syntynyt noin 2016 | Cosoban tarhalla | noin 50 cm…

Lue Lisää

ADA narttu | syntynyt noin 2016 | Cosoban tarhalla | noin 50-55 cm…

Lue Lisää

MADDIE narttu | syntynyt noin 2013 | Cosoban tarhalla | noin 45-50 cm…

Lue Lisää

DUKE uros | syntynyt noin 2012 | Cosoban tarhalla | 50-55 cm Romania…

Lue Lisää

LILY narttu | syntynyt noin 2020 | Cosoban tarhalla | noin 40 cm…

Lue Lisää

AKYRA narttu | syntynyt noin 2021 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

KALLI uros | syntynyt noin 2016 | Care for Dogsin tarhalla | 60…

Lue Lisää

AXEL uros | syntynyt noin 2018 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

TRAVIS uros | syntynyt noin 2020 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

KOLJA uros | syntynyt noin 2014 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

10/155